Selectivitat 2017EL PERIÓDICO / BARCELONA


Dimecres, 28 de juny del 2017 - 00:10 CEST


Els 32.000 joves catalans que fa dues setmanes van fer els exàmens de selectivitat ja poden consultar les notes al portal www.accesnet.gencat.cat, introduint el seu DNI o NIE com a codi per registrar-se.


La nota de tall o puntuació necessària per accedir a la carrera escollida no se sabrà fins al pròxim 10 de juliol, quan les universitats hagin creuat totes les dades i quadrat l'oferta amb la demanda de places. L'endemà, l'11 de juliol, cada estudiant sabrà, també a l'accesnet en quin dels graus universitaris que van triar han sigut acceptats.


La informació que reben els estudiants és la nota aconseguida a la selectivitat, tant en la fase general (sobre 10 punts) com en l'específica (sobre 14 punts).


La nota de la fase general és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis obligatoris. Cadascun dels exàmens es puntua de 0 a 10. És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.


La qualificació de la fase específica configura la nota d'admissió a la universitat i s'obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10. Cada matèria es considerarà superada si s'obté una qualificació igual o superior a 5. La nota d'admissió (un mínim de 5 i un màxim de 14) incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica.

Quatre noies empaten en la millor nota de la selectivitat a Catalunya, un 9,8


El periodico

Dijous, 29 de juny del 2017


La proporció d'aprovats en la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) s'ha reduït lleugerament a Catalunya en l'avaluació d'aquest any: ho han aconseguit el 94% dels estudiants que hi van optar, enfront del 97% del 2016. En total, s'hi han presentat 27.610 alumnes, dels quals 25.960 han aprovat. Un total de 408 estudiants han obtingut una nota superior al 9, de manera que rebran una distinció especial.


La millor nota ha recaigut en quatre dones de 17 anys, que han obtingut un 9,8 de puntuació. Tres viuen a Barcelona i l'altra a Girona. Dos han estudiat a la pública i dos a la privada. Els alumnes presentats tenien una mitjana d'expedient de 7,38 i després de la prova s'han quedat amb un 7,003, ha explicat la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou.


En opinió de Jou, aquests resultats estan "en la línia habitual" de la selectivitat dels últims anys. La coordinadora de les PAU, Pilar Gómez, ha tret importància al fet que la proporció d'aprovats hagi sigut més baixa. "Baixar tres punts no és res especial, cada promoció és diferent", ha dit Gómez, recordant que en anys anteriors hi havia hagut un 90% d'aprovats.

Preparatius de la prova:    L'acumulació d'exercicis pot suposar nerviosisme i confusió; intenta presentar-te a les proves el més descansat i relaxat possible i estigues atent en tot moment a les indicacions dels examinadors.


     Les proves exigeixen silenci absolut, el Tribunal examinador té capacitat legal per expulsar els estudiants que incompleixin les normes de correcció i comportament.


    En cada exercici hauràs de presentar el DNI i el full de matrícula; no oblidis tampoc portar diversos bolígrafs i el material específic per a alguns exercicis (calculadora científica, instruments de dibuix, diccionari, etc.).


     Les proves són anònimes, es fa així per respectar la igualtat d'oportunitats i evitar cap tipus d'influència que pugui privilegiar ningú. Per tant, no has de posar el teu nom en cap full. 


     Procura arribar puntual a les proves i sabent exactament el lloc on es realitzen.